Renoveren met duurzame paneelsystemen

Het opwaarderen van vastgoed door renovatie is in veel gevallen voordeliger dan nieuwbouw. Bovendien zorgen investeringen in energiebesparing en een verbeterd binnenklimaat voor waardestijging van het gebouw en lagere exploitatiekosten. Een fris, nieuw uiterlijk van een gebouw kan ervoor zorgen dat nieuwe huurders worden aangetrokken.

Naast de voordelen van een gebouw dat al aan de bestaande standaarden voldoet kan vanuit economisch oogpunt renovatie ook zeer aantrekkelijk zijn. De wetgeving op het gebied van o.a. energieverbruik wordt steeds strenger. 

En dak en gevel voor de toekomst

Om ervoor te zorgen dat een gebouw over 10 jaar eveneens te verhuren is, moet men nu al rekening houden met de eisen van de toekomst. Een hoogwaardig geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil speelt daarbij een cruciale rol. Daarnaast wordt de gebruiker ook steeds kritischer waar het milieuaspecten van een pand betreft. Hierbij zullen niet alleen zaken als energieverbruik een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de milieubelasting van de toegepaste materialen.

Ideaal voor renovatieprojecten

Al onze producten zijn bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten vanwege hun unieke eigenschappen: hoge isolatiewaarden, een BRE A+ rating voor de levenscyclusanalyse en flexibiliteit in de afwerking zijn enkele aspecten van de dak- en wandbeplating welke het geschikt maken voor herontwikkelingsprojecten. Onze producten worden al jaren gebruikt bij het renoveren van gebouwen.

Voordelen dakbeplating

De geïsoleerde dak- en gevelsystemen bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele systemen die op locatie worden samengesteld. Ze zijn snel te installeren, hebben een hoog en duurzaam thermisch rendement, bieden ononderbroken isolatie met hoge luchtdichtheid en voorkomen condensatie in holle ruimtes en koudebruggen.

Voordelen dak- en gevelpanelen

Dak- en wandsystemen voor zware belastingen

Ook bieden wij dak- en wandsystemen aan die ontworpen zijn om te functioneren met zware belastingen, waardoor deze uitermate geschikt zijn om onder andere zonnepanelen op te plaatsen. Bij asbest renovatie van gebouwen speelt vaak mee dat de lokale overheid de eis stelt dat na de renovatie het aanzicht van het gebouw niet wezenlijk veranderd is. Om hieraan tegemoet te komen biedt Van de Kamp een breed assortiment aan profileringen en kleuren aan, zodat voor ieder project een passende oplossing geboden kan worden.

Een uitdagend project

Het was misschien wel één van ons uitdagendste projecten uit het bestaan. Maar wij hebben met trots 5 jaar geleden dit prachtige huis mogen bekleden met een Resitrix EPDM.

Rubberhouse in Almere op TV!

Rubberhouse project Almere